Trạm điện quang điện 40MW Pucheng LONGi

Hình ảnh Ca
Hình ảnh Ca

Kế hoạch

 • Loại dự án
  Trạm điện đồng bằng+bổ sung quang điện trong chăn nuôi
  Tổng sản lượng điện của dự án
  1464725MWh
 • Sản lượng điện trung bình hàng năm
  58589MWh
  Chiếm diện tích
  1484mẫu
 • Loại sản phẩm
  Mô-đun tinh thể đơn+giá đỡ cố định
Điểm nổi bật của công nghệ

Điểm nổi bật của dự án

Kết hợp hiệu quả giữa chăn nuôi và quang điện