Giải pháp hydro xanh quang điện

Dựa vào các giải pháp năng lượng xanh dẫn đầu thế giới để thực hiện tích hợp hữu cơ cao độ "điện xanh + hydro xanh", đồng thời tìm kiếm các cách để đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa và thương mại hóa năng lượng hydro xanh để giúp xây dựng "Thế giới năng lượng xanh không carbon" .