คุณต้องการสร้างโรงงาน วิลล่า โรงไฟฟ้า และติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฮโดรเจน....... มีเนื้อที่เท่าใด สถานที่ตั้งอยู่ที่ไหน?