ภาคการก่อสร้าง

สถานการณ์การใช้งาน

โซลูชันโดยรวมสำหรับภาคการก่อสร้างของ LONGi รวมถึงโซลูชัน BIPV กับ BAPV ช่วยส่งเสริมการพัฒนาพลังงานสีเขียวในสภาพแวดล้อมอาคารก่อสร้าง

  • ผลิตภัณฑ์เซลล์แสงอาทิตย์ผสานวัสดุอาคาร -- BIPV
  • พลังงานแสงอาทติย์สำหรับบ้านพักอาศัย
รูปภาพอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์เซลล์แสงอาทิตย์ผสานวัสดุอาคาร -- BIPV

โซลูชันพลังงานแบบบูรณาการสำหรับอาคารสีเขียว

เรียนรู้เพิ่มเติม
รูปภาพอื่น ๆ

พลังงานแสงอาทติย์สำหรับบ้านพักอาศัย

LONGi นำเสนอโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ซิลิคอนที่มีประสิทธิภาพสูง ความน่าเชื่อถือสูง และผลิตไฟฟ้าได้มาก ตลอดจนโซลูชันการออกแบบแก่ผู้ใช้ตามบ้านพักอาศัย บนพื้นฐานนวัตกรรมชั้นนำในอุตสาหกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร

เรียนรู้เพิ่มเติม
รูปภาพอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์เซลล์แสงอาทิตย์ผสานวัสดุอาคาร -- BIPV

โซลูชันพลังงานแบบบูรณาการสำหรับอาคารสีเขียว

เรียนรู้เพิ่มเติม
รูปภาพอื่น ๆ

พลังงานแสงอาทติย์สำหรับบ้านพักอาศัย

LONGi นำเสนอโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ซิลิคอนที่มีประสิทธิภาพสูง ความน่าเชื่อถือสูง และผลิตไฟฟ้าได้มาก ตลอดจนโซลูชันการออกแบบแก่ผู้ใช้ตามบ้านพักอาศัย บนพื้นฐานนวัตกรรมชั้นนำในอุตสาหกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร

เรียนรู้เพิ่มเติม

คุณค่าหลัก

นำผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์และโซลูชันระบบที่มีเทคโนโลยีชั้นนำมาใช้ ใช้ความสามารถการดำเนินโครงการอัจฉริยะและดิจิทัล ให้บริการเดินระบบและซ่อมบำรุงที่ครอบคลุมตลอดวงจรชีวิต เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทน

隆基建筑行业光伏解决方案价值 - 发挥空间价值

ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ไม่ได้ใช้งาน

สร้างระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา โรงงาน และอื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้งานของคุณ เพื่อสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

隆基户用光伏解决方案 - 全方位设计

แก้ปัญหาการจ่ายไฟ

แก้ปัญหารการจ่ายไฟของจุดพักรถและด่านเก็บเงินในพื้นที่ห่างไกล

隆基太阳能光伏工业解决方案价值-改善生态环境

ไฟฟ้าสีเขียว

มีส่วนร่วมในการสนับสนุนนโยบายการลดการปล่อยคาร์บอนอย่างแข็งขัน และเพิ่มความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

โซลูชันอาคารสีเขียว
พัฒนาอาคารสีเขียวใหม่ที่ใช้พลังงานสะอาด ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน
隆基工商业解决方案图