โรงไฟฟ้าแบบไฮบริด

ระบบจ่ายไฟแบบเสริมกันได้ ซึ่งใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานหลักในการผลิตไฟฟ้า ประกอบด้วยไฟฟ้าพลังงานลม พลังน้ำ พลังงานความร้อน และพลังงานประเภทอื่นๆ มอบโซลูชันแบบบูรณาการที่มีหลากหลายพลังงานไฟฟ้าที่เสริมกันได้ เช่นพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานความร้อน และพลังงานแบบกักเก็บ ตลอดจนพลังน้ำแบบสูบกลับ เพื่อจ่ายไฟฟ้าสีเขียวอย่างน่าเชื่อถือ ยั่งยื่น และมั่นคงมากขึ้น