ภาคการขนส่ง

สถานการณ์การใช้งาน

ศึกษารูปแบบการก่อสร้างและข้อกำหนดทางเทคนิคของพลังงานสีเขียวสำหรับทางด่วน กำหนดข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ริมทางด่วน และสำรวจการจัดตั้งกลไกจัดการตลอดวงจรชีวิตของพลังงานสีเขียว

  • โซลูชันสถานีชาร์จ EV
  • โซลูชันระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนทางด่วน
รูปภาพอื่น ๆ

โซลูชันสถานีชาร์จ EV

ลดการปล่อยคาร์บอนในภาคธุรกิจพลังงาน ภาคอุตสาหกรรม และภาคการขนส่ง ปฏิบัติตามนโยบาย ส่งเสริมการบูรณาการระหว่างรถยนต์พลังงานใหม่กับพลังงานหมุนเวียน

เรียนรู้เพิ่มเติม
高速光伏系统方案

โซลูชันระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนทางด่วน

ศึกษารูปแบบการให้บริการพลังงานสีเขียวแบบครบวงจรและการซื้อขายไฟฟ้าแบบมุ่งเน้นการตลาด พร้อมพัฒนาแพลตฟอร์มบริการพลังงานอัจฉริยะสำหรับทางด่วน บนพื้นฐานระบบกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจาย

เรียนรู้เพิ่มเติม
รูปภาพอื่น ๆ

โซลูชันสถานีชาร์จ EV

ลดการปล่อยคาร์บอนในภาคธุรกิจพลังงาน ภาคอุตสาหกรรม และภาคการขนส่ง ปฏิบัติตามนโยบาย ส่งเสริมการบูรณาการระหว่างรถยนต์พลังงานใหม่กับพลังงานหมุนเวียน

เรียนรู้เพิ่มเติม
高速光伏系统方案

โซลูชันระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนทางด่วน

ศึกษารูปแบบการให้บริการพลังงานสีเขียวแบบครบวงจรและการซื้อขายไฟฟ้าแบบมุ่งเน้นการตลาด พร้อมพัฒนาแพลตฟอร์มบริการพลังงานอัจฉริยะสำหรับทางด่วน บนพื้นฐานระบบกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจาย

เรียนรู้เพิ่มเติม

คุณค่าหลัก

นำผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์และโซลูชันระบบที่มีเทคโนโลยีชั้นนำมาใช้ ใช้ความสามารถการดำเนินโครงการอัจฉริยะและดิจิทัล ให้บริการเดินระบบและซ่อมบำรุงที่ครอบคลุมตลอดวงจรชีวิต เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทน

隆基农林牧渔光伏解决方案价值 - 社会经济双效益

ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ไม่ได้ใช้งาน

สร้างระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา โรงงาน และอื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้งานของคุณ เพื่อสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก้ปัญหาการจ่ายไฟ

隆基户用光伏解决方案 - 全方位设计

แก้ปัญหาการจ่ายไฟ

แก้ปัญหารการจ่ายไฟของจุดพักรถและด่านเก็บเงินในพื้นที่ห่างไกล

隆基太阳能光伏工业解决方案价值-改善生态环境

ไฟฟ้าสีเขียว

มีส่วนร่วมในการสนับสนุนนโยบายการลดการปล่อยคาร์บอนอย่างแข็งขัน และเพิ่มความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

การขนส่งสีเขียว
ระบบการขนส่งรูปแบบใหม่ที่ใช้พลังงานสะอาด ช่วยนำประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมสู่ภาคการขนส่ง