การฟื้นฟูระบบนิเวศ

LONGi มีประมาณมากในด้านการก่อสร้างโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งรวมถึงการควบคุมการกัดเซาะและทรายในทรเลทราย การฟื้นฟูเหมืองเก่าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และตัวอย่างอื่นๆ เรานำเสนอโซลูชันฟื้นฟูระบบนิเวศสำหรับปัญหาการกลายสภาพเป็นทะเลทราย เหมืองที่ปิดกิจการ ดินเค็ม-ด่าง และน้ำกร่อย