โซลูชันพลังงานอาทิตย์เพื่อการเกษตร

นำการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มาผสานกับภาคการเกษตร ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนในภาคการเกษตร เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน พัฒนาและใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์อย่างเต็มที่