โซลูชันระบบพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับทางด่วน

กระทรวงคมนาคมออกความเห็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษารูปแบบการก่อสร้างและข้อกำหนดทางเทคนิคของพลังงานสีเขียวสำหรับทางพิเศษ กำหนดข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ริมทางด่วน และสำรวจการจัดตั้งกลไกจัดการตลอดวงจรชีวิตของพลังงานสีเขียว