โซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเลี้ยงปลา

เมื่อนำชุดผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มาผสานกับธุรกิจการเลี้ยงปลา แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะถูกจัดวางไว้เหนือผิวน้ำของบ่อเลี้ยงปลา ขณะที่ปลายและกุ้งยังคงเลี้ยงในน้ำด่านล้าง แผงเซลล์แสงอาทิตย์เหล่านี้จะให้การปกป้องที่ดีแก่สัตว์น้ำ