โซลูชันพลังงานอาทิตย์เพื่อการป่าไม้

การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มาผสานกับการปลูกป่าในพื้นที่ขนาดใหญ่ ให้เหมาะสมกับลักษณะสภาพภูมิประเทศต่างๆ ช่วยปรับปรุงสภาพธรณีวิทยาอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มประโยชน์การใช้ที่ดินแบบครอบคลุมอย่างเห็นได้ชัดเจน